Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1378. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki
1379. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1380. Uredba o ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji
1381. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan)
1382. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rogatec
1383. Uredba o spremembi uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1568. Uredba o spremembi uredbe o višini nadomestil za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
1569. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike

Odloki

1384. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut

Sklepi

1385. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

MINISTRSTVA

1386. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za kazalnike maksimuma razreda 1,0
1387. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere in korektorje
1388. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S
1389. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
1390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
1391. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1392. Navodilo o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
1393. Navodilo o spremembi navodila o opremljanju jabolk in hrušk v specialno promocijsko embalažo na ciljnih trgih
1394. Navodilo o spremembi navodila o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah
1395. Minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2002
1570. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o pristojbinah na področju veterinarstva

BANKA SLOVENIJE

1396. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 15. 4. do 21. 4. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1397. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, berilo za književnost pri slovenščini v 2. razredu osemletne in v 3. razredu devetletne osnovne šole
1398. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 2. razredu osemletne in 3. razredu devetletne osnovne šole
1399. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino v 4. razredu devetletne osnovne šole in z dodatkom v 3. razredu osemletne osnovne šole
1400. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLOVENŠČINA, delovna zvezka za slovenščino v 4. razredu devetletne osnovne šole in z dodatkom v 3. razredu osemletne osnovne šole
1401. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za književnost pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnovne šole
1402. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BABICA, TI LOVIŠ! Berilo za književnost pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole in v 3. razredu osemletne osnovne šole
1403. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnovne šole
1404. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnovne šole
1405. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POZDRAVLJENO, ZELENO DREVO, Slovensko berilo za književnost pri slovenščini v 5. razredu osemletne osnovne šole
1406. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KDO SE SKRIVA V OGLEDALU? Berilo za književnost pri slovenščini v 5. razredu osemletne osnovne šole
1407. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za književnost pri slovenščini v 7. razredu devetletne osnovne šole in v 6. razred osemletne osnovne šole
1408. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z ROKO V ROKI, berilo za književnost pri slovenščini v 8. razredu osemletne osnovne šole in v 9. razredu devetletne osnovne šole
1409. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PROJECT 1, Starter, Student's book, učbenik za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole
1410. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PROJECT 1, Starter, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole
1411. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 3, Pre intermediate, delovni zvezek za angleščino v 7. in 8. razredu osemletne osnovne šole
1412. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 3, Pre intermediate, učbenik za angleščino v 7. in 8. razredu osemletne osnovne šole
1413. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA PRVA FIZIKA 1, Učbenik, fizika za 7. razred osemletne osnovne šole
1414. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBENA SLIKANICA ZA 1. RAZRED OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, delovni učbenik za glasbeno vzgojo v 1. razredu osemletne osnovne šole
1415. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBENA SLIKANICA ZA 2. RAZRED OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, učbenik za glasbeno vzgojo v 2. razredu osemletne osnovne šole
1416. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBA 4, delovni zvezek s fonogramom za glasbeno vzgojo v 4. razredu osemletne osnovne šole
1417. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z GLASBO DOMA IN V SOSEDNJIH DEŽELAH, učbenik za glasbeno vzgojo v 5. razredu osemletne osnovne šole učbenik
1418. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z GLASBO SKOZI ČAS, učbenik za glasbeno vzgojo v 7. razredu osemletne osnovne šole
1419. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KEMIJA ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za kemijo v 7. razredu osemletne osnovne šole
1420. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRESEČIŠČE 8, Matematika za osmi razred osnovne šole, učbenik
1421. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD DOMA DO ŠOLE 2, Spoznavanje narave in družbe za 2. razred osemletne osnovne šole, delovni zvezek
1422. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU SEM DOMA 1, DOMAČA POKRAJINA, Učbenik, spoznavanje družbe za 4. razred osnovne šole
1423. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE, Učbenik, spoznavanje družbe za 5. razred osnovne šole
1424. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE, Delovni zvezek, spoznavanje družbe za 5. razred osnovne šole
1425. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM Z NARAVO 2, IZ SEMENA V NOVO ŽIVLJENJE, Učbenik, spoznavanje narave za 5. razred osemletne osnovne šole
1426. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo STARI IN SREDNJI VEK, Vaje, zgodovina za 6. razred osemletne osnovne šole
1427. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SODOBNI SVET, Geografija za 7. razred osnovne šole, učbenik
1428. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SODOBNI SVET, Delovni zvezek, Geografija za 7. razred osnovne šole
1429. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NAŠE STOLETJE, Učbenik, zgodovina za 8. razred osemletne osnovne šole
1430. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NAŠE STOLETJE, Delovni zvezek, zgodovina za 8. razred osemletne osnovne šole
1431. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ABC 1 POSLUŠAMO GOVORIMO, PIŠEMO BEREMO, 1. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne šole
1432. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ABC 1 POSLUŠAMO GOVORIMO, PIŠEMO BEREMO, 2. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne šole
1433. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, učbenik za jezik pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
1434. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
1435. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, priročnik za slovenščino k učbeniku in delovnima zvezkoma za 3. razred devetletne osnovne šole
1436. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo BESEDA NA BESEDO, Priročnik za učitelja pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
1437. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole
1438. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole
1439. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GRADIM SLOVENSKI JEZIK, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole
1440. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo (SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 4, delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole
1441. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za književnost pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole
1442. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo HEJ HOJ, POJDI Z MENOJ, 2. dela, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole
1443. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MY SAILS 1, Student's book, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
1444. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MY SAILS 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
1445. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 2, Student's book, učbenik za angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole
1446. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 2, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole
1447. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 3, Student's book, učbenik za angleščino v 8. razredu devetletne osnovne šole
1448. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 3, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu devetletne osnovne šole
1449. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 4, Student's book, učbenik za angleščino v 9. razredu devetletne osnovne šole
1450. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 4, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu devetletne osnovne šole
1451. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JAZ, TI, MI VSI, učbenik za družbo v 4. razredu devetletne osnovne šole
1452. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JAZ, TI, MI VSI, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletne osnovne šole
1453. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JUNIOR 1, Methode de français, učbenik za francoščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu devetletni osnovni šoli
1454. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JUNIOR 1, Cahier d'exercices, delovni zvezek za francoščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu devetletni osnovni šoli
1455. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JUNIOR 2, Methode de français, učbenik za francoščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu devetletni osnovni šoli
1456. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JUNIOR 2, Cahier d'exercices, delovni zvezek za francoščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu devetletni osnovni šoli
1457. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo FREQUENCE JEUNES 1, Methode de français, učbenik za francoščino kot izbirni predmet v devetletni osnovni šoli
1458. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo FREQUENCE JEUNES 1, Methode de français, delovni zvezek za francoščino kot izbirni predmet v devetletni osnovni šoli
1459. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBA 4, delovni zvezek s fonogramom za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne osnovne šole
1460. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu devetletne osnovne šole
1461. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 8. razredu devetletne osnovne šole
1462. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo LIKOVNO SNOVANJE 1, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje 1 v 7. razredu devetletne osnovne šole
1463. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo LIKOVNO SNOVANJE 2, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje 2 v 8. razredu devetletne osnovne šole
1464. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek za matematiko v 4. razredu devetletne osnovne šole
1465. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, Kako poučevati matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole, priročnik za učitelje z delovnimi listi
1466. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo IGRAJE V MATEMATIKO 4, učbenik za matematiko v 4. razredu devetletne osnovne šole
1467. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo IGRAJE V MATEMATIKO 4, delovni zvezek za matematiko v 4. razredu devetletne osnovne šole
1468. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRIMA, Nemščina za mlade začetnike, učbenik za nemščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
1469. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRIMA, Nemščina za mlade začetnike, delovni zvezek za nemščino v 4. razredu devetletne osnovne šole
1470. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, učbenik za spoznavanje družbe za 4. razred devetletne osnovne šole
1471. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, delovni zvezek za spoznavanje družbe za 4. razred devetletne osnovne šole
1472. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 3, Priročnik za učitelja za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole
1473. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SOLFEGGIO 1, učbenik za pouk solfeggia v 1. letniku
1474. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BESEDE 1, učbenik za jezik pri slovenščini v 1. letniku triletnih srednjih šol
1475. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BESEDE 1, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. letniku triletnih srednjih šol
1476. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, učbenik za slovenščino 1. letniku triletnih srednjih šol
1477. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, delovni zvezek za slovenščino v 1. letniku triletnih srednjih šol
1478. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, učbenik za slovenščino v 2. letniku triletnih srednjih šol
1479. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SLOVENSKA KNJIŽEVNOST, učbenik z berilom za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjih poklicnih šol
1480. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATRIX, Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino kot 1. tuji jezik
1481. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATRIX, Intermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot 1. tujega jezika
1482. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATRIX, Upper Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino kot 1. tuji jezik
1483. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATRIX, Upper Intermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot 1. tuji jezik
1484. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 1, Student's book, učbenik za angleščino s slovensko angleškim slovarčkom
1485. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino
1486. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 2, Student's book, učbenik za angleščino s slovensko angleškim slovarčkom
1487. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 2, Workbook, delovni zvezek za angleščino
1488. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE, Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino
1489. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE, Intermediate, Workbook, učbenik za angleščino
1490. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE, Upper Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino
1491. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE, Upper Intermediate, Workbook, učbenik za angleščino
1492. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 1, učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazije
1493. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 1, Cahier D'Exercices, delovni zvezek za francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazije
1494. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 2, učbenik za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazije
1495. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 2, Cahier D'Exercices, delovni zvezek za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazije
1496. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THEMEN NEU 1, Kursbuch, učbenik za nemščino v srednji šoli
1497. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THEMEN NEU 1, Arbeitbuch, delovni zvezek za nemščino v srednji šoli
1498. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THEMEN NEU 2, Kursbuch, učbenik za nemščino v srednji šoli
1499. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THEMEN NEU 2, Arbeitbuch, delovni zvezek za nemščino v srednji šoli
1500. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THEMEN NEU 3, Kursbuch, učbenik za nemščino v srednji šoli
1501. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THEMEN NEU 3, Arbeitbuch, delovni zvezek za nemščino v srednji šoli
1502. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MOMENT MAL! Lehrbuch 1, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v srednji šoli
1503. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik
1504. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ELEKTRIKA, SVETLOBA, SNOV, Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol
1505. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik
1506. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE, učbenik
1507. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE, delovni zvezek
1508. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NALOGE IZ ORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO, zbirka nalog
1509. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole KEMIJA, zakonitosti uporabe, učbenik
1510. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole 2 O ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole, zbirka nalog
1511. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA 2 ZA DRUGI LETNIK GIMNAZIJ IN TEHNIŠKIH ŠOL, učbenik
1512. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PLANUM, Matematika za 2. letnik gimnazij, učbenik
1513. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA 3, POLINOMI, RACIONALNE FUNKCIJE, STOŽNICE, učbenik za matematiko v 3. letniku gimnazij
1514. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA 3, MERJENJE V GEOMETRIJI, KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA, učbenik za matematiko v 3. letniku gimnazij
1515. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, Matematika za 4. letnik tehniških in drugih strokovnih šol, učbenik
1516. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, učbenik za matematiko v 1. letniku
1517. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole STATIKA, učbenik mehanike v 1. letniku srednjih tehniških in strokovnih šol ter v tehniških gimnazijah
1518. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, učbenik za zgodovino v 1. letniku
1519. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, delovni zvezek za zgodovino v 1. letniku
1520. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 5, učno sredstvo za jezik pri slovenščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega programa
1521. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 6, učno sredstvo za jezik pri slovenščini v 6. razredu osemletnega osnovnošolskega programa
1522. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 7, učno sredstvo za jezik pri slovenščini v 7. razredu osemletnega osnovnošolskega programa
1523. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 8, učno sredstvo za jezik pri slovenščini v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega programa
1524. Sklep o potrditvi učnega sredstva REŠI ME, REŠIM TE, Razčlemba umetnostnih in neumetnostnih besedil za osnovno šolo, zbirka nalog za slovenščino v 8. razredu osemletne osnovne šole
1525. Sklep o potrditvi učnega sredstva MUSICA NOSTER AMOR, Glasbena umetnost Slovenije od začetkov do danes, Antologija na 16 zgoščenkah s spremno publikacijo, učno sredstvo
1526. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBILARSTVO NA SLOVENSKEM, učno sredstvo
1527. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBA V GIMNAZIJI, učno sredstvo
1528. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI SISTEM ELEMENTOV
1529. Sklep o potrditvi učnega sredstva KEMIJSKI PODATKOVNIK ZA SREDNJE, VIŠJE IN VISOKE ŠOLE, učno sredstvo
1530. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA V SRCU UMETNOSTI, priročnik za učitelje v 1. razredu devetletne osnovne šole
1531. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVO SREČANJE Z GEOMETRIJO, delovni zvezek za matematiko v 1. in 2. razredu devetletne osnovne šole
1532. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE, Igraje do znanja, Didaktični pripomočki za matematiko v 5. in 6. razredu osemletne osnovne šole
1533. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE, Igraje do znanja, Didaktični pripomočki za matematiko v 7. razredu devetletne osnovne šole
1534. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE, Obdelava podatkov, Uvod v statistiko
1535. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE 8, Matematika za osmi razred osemletne osnovne šole, Rešitve nalog
1536. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE 9, Matematika za deveti razred devetletne osnovne šole, Rešitve nalog
1537. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O TRDNIH SNOVEH, KAPLJEVINAH IN PLINIH, videokaseta
1538. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O ZEMLJI, videokaseta
1539. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O PRSTI, videokaseta
1540. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O LASTNOSTIH SNOVI, videokaseta
1541. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O PODNEBJU IN LETNIH ČASIH, videokaseta
1542. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O FOSILIH, videokaseta
1543. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O VARČEVANJU Z ENERGIJO, videokaseta

OBČINE

Beltinci

1544. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2002

Brežice

1545. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000
1546. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
1547. Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje
1548. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "KMETIJE PIRC V MRZLAVI VASI ", - dopolnitev 2002/2
1549. Sklep o preračunu cene storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
1550. Pravilnik o kriterijih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Brežice

Celje

1551. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska cona XII in XIII - del Sp. Hudinja
1552. Program priprave lokacijskega načrta za pešpot s kolesarsko stezo od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega jezera

Cerkno

1553. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Črenšovci

1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2001
1555. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci

Divača

1556. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2002

Kobarid

1557. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2002
1558. Odlok o spremembi odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid
1559. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda sotočje Kobarid - Tolmin

Kranj

1560. Sklep o javni razgrnitvi

Ljutomer

1561. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2001
1562. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer
1563. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer
1564. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1565. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Metlika

1566. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču Sv. Rok v Metliki

Mislinja

1567. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Mislinja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti