Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1558. Odlok o spremembi odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid, stran 3197.

Na podlagi 65. člena ter v zvezi z 21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US RS, št. U-I-13/94-95,45/94 - odl. US RS št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 26/95 - odl. US RS), 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter v zvezi z odredbo o začasni razglasitvi reke Soče s pritoki za naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 45/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 20. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 47/98)
1. člen
V odloku o spremembi odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid se v 4. členu prvega odstavku doda: Plovba in izvajanje plovbe sta dovoljeni od 15. marca do 31. oktobra, v času od 9. do 18. ure.
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se za 3. točko doda 4. točka, ki se glasi:
4. čas uporabe.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se prva alinea popravi tako, da se glasi:
– dnevno 30 točk.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se tretja alinea popravi tako, da se glasi:
– mesečno 15 točk.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se četrta alinea briše.
6. člen
Za drugim odstavkom 8. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo manj kot štiri osebe in več kot eno osebo, znašajo povračila po plovilu:
– dnevno 5 točk,
– letno 120 točk.
7. člen
V peti alinei drugega odstavka 13. člena se spremeni čas trajanja športne plovbe in sicer se popravi tako, da se glasi:
– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporabljajo dostopna mesta v času od 31. oktobra do 15. marca.
8. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-2/97
Kobarid, dne 20. marca 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost