Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1555. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci, stran 3193.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 35/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski svet občine Črenšovci na 29. seji dne 26. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 15/98 in 37/98) se spremeni tretja alinea 10. člena tako, da glasi:
»– novogradnja, prizidava in nadzidava vseh vrst objektov«.
2. člen
V tretjem odstavku 22. člena se črta besedilo:
»Odmik ne sme biti manjši kot znaša maksimalna višina sosednjih objektov. Odmik je lahko tudi manjši, če s tem soglaša sosed mejaš«.
3. člen
Črta se šesta alinea 22. člena.
4. člen
Spremeni se deseti odstavek 27. člena tako, da glasi:
»Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 190/29-02
Črenšovci, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost