Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1571. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2002
1572. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) v letu 2002
1573. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3)
1574. Uredba o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002-2003 (EKO 2, EKO 3)
1575. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
1576. Uredba o neposrednih plačilih za rejo plemenskih živali za leto 2002
1577. Uredba o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo žrebet in o neposrednih plačilih za gospodarske čebelje družine za leto 2002
1578. Uredba o ureditvi trga z žiti
1579. Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1580. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
1581. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
1582. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1583. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso
1584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga za goveje meso
1585. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za sladkor

Odloki

1586. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002

Sklepi

1587. Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost

OBČINE

Gornja Radgona

1588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001
1589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona
1590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
1591. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona
1592. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2002
1593. Sklep o ekonomski ceni storitve Pomoč družini na domu
1594. Sklep o ekonomski ceni programov v VVZ Manko Golar
1595. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - Velclov vrt"
1596. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - Trate"

Grosuplje

1597. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu "Kekec" Grosuplje
1598. Sprememba pravilnika o denarnem darilu občine staršem novorojencev

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2. Popravek pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji*
3. Popravek pravilnika o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
4. Popravek sklepa o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001
5. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Borovnica
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
7. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta "Lahovnik" na Prevaljah
8. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta "Račel - Log" na Prevaljah
9. Popravek odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2002
10. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti