Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1586. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002, stran 3305.

Na podlagi 3. člena uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002
1. člen
Ta odlok določa namene, za katere se dodelijo sredstva za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, višino sredstev za posamezen namen in obdobje izvajanja obveznosti plačil.
2. člen
Za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja se v letu 2002 dodelijo nepovratna sredstva za naslednje namene in v naslednjih višinah:
1. proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije do višine 30,472.000 SIT, in sicer:
– za vzpostavitev evidence ter katastra za agromelioracije do 9,520.000 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje agromelioracij do 3,570.000 SIT,
– za izvedbo del na območju Upravne enote Ptuj do 17,382.000 SIT;
2. proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč do višine 91.775.254 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 64,918.131 SIT,
– za delno dokončanje investicij v velika namakalna sistema Ormož-Osluševci in Kalce-Naklo, začetih v letu 2001, do 1,800.000 SIT,
– za sofinanciranje II. faze vzpostavitve katastra hidromelioracijskih sistemov in naprav do 23,200.000 SIT,
– za pripravo podzakonskih aktov in strokovnih podlag za področje hidromelioracij do 1,857.123 SIT;
3. proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje akumulacije Vogršček do višine 38,185.690 SIT;
4. proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij do višine 166,194.989 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 51,347.618 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za komasacije do 63,847.382 SIT,
– za sanacijo nedokončanih komasacij do 50,000.000 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje komasacij do 1,000.000 SIT;
5. proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in urejanje pašnikov do višine 68,461.632 SIT, in sicer:
– za realizacijo javnega razpisa do 67,961.632 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje obnove in urejanja pašnikov do 500.000 SIT;
6. proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje do višine 2.007,428.115 SIT, in sicer:
a) za sprejete obveznosti do 186,599.995 SIT,
b) za realizacijo javnih razpisov do 970,828.120 SIT, od tega:
– za program prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev do 512,193.000 SIT,
– za sanacijo kmetijskih gospodarstev do 100,000.000 SIT,
– za prestrukturiranje kmetijskih zadrug do 350,000.000 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje programa podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje do 8,635.120 SIT,
c) sredstva v višini 850,000.000 SIT se bodo namenila za obnovo trajnih nasadov, v skladu z uredbami o tržnih redih.
7. proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor za prestrukturiranje živilstva do višine 440,274.167 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 123,724.338 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa do 310,473.662 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje programov podpor za prestrukturiranje živilstva do 6,076.000 SIT;
8. proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi do višine 183,592.000 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 567.009 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa do 183,024.991 SIT;
9. proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij do višine 141,394.941 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 31,519.092 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za uvajanje razvojnega programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi do 20,000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namene razvojnih programov podeželja do 30,000.000 SIT,
– za izvajanje programov aplikativnih raziskovalnih nalog in pilotnih projektov, pomembnih za razvoj podeželja do 15,000.000 SIT,
– za izvajanje programov promocije in drugih aktivnosti, pomembnih za razvoj podeželja do 32,000.000 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje vertikalnih ukrepov do 12,875.849 SIT;
10. proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri do višine 169,036.736 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 2,289.925 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namen investicij v turistično ponudbo na kmetiji do 86,746.811 SIT,
– za izvajanje programov za namen aktivne politike zaposlovanja do 80,000.000 SIT;
11. proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva do 335,183.880 SIT, in sicer:
– za realizacijo javnega razpisa za namene novogradnje in rekonstrukcije cest, ureditev in izgradnjo tematskih poti ter ureditev vodne infrastrukture na podeželju do 235,184.000 SIT,
– za izvajanje programa Vodooskrbe Bele krajine do 100,000.000 SIT;
12. proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju, za realizacijo javnega razpisa do višine 78,936.329 SIT;
13. proračunska postavka 1417– ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk do višine 75,093.952 SIT;
14. proračunska postavka 6557– ukrep: Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu do višine 228.037.686 SIT;
15. proračunska postavka 2551– ukrep: Kmetijsko znanstveno-raziskovalno delo – podpora do višine 217,219.733 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 196,546.339 SIT
– za izvajanje programov in javnih razpisov do 20,673.394 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti