Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1595. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - Velclov vrt", stran 3323.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Občine Gornja Radgona dne 3. 4. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Velclov vrt«
1. člen
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Velclov vrt«.
2. člen
Spremembe zazidalnega načrta obsegajo spremembe določil odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Velclov vrt« (Uradne objave Pomurskih občin, št. 25/88 in Uradne objave občine Gornja Radgona, št. 13/98, 17/98 in 23/99) na območju parc. št. 539/1, k.o. Gornja Radgona.
3. člen
Spremembe zazidalnega načrta bodo javno razgrnjene na Občini Gornja Radgona v prostorih Oddelka za urejanje in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo, Partizanska 13, II. nadstropje (ogled je možen vsak dan od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali tajništvu župana Občine Gornja Radgona.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-2/99-3
Gornja Radgona, dne 3. aprila 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost