Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1581. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin, stran 3297.

Na podlagi 5., 8. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
1. člen
V uredbi o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 34/01 in 55/01) se v 3. členu v drugem odstavku:
– število »2001« nadomesti s številom »2002«,
– v V. točki preglednice dodata osma in deveta alinea z naslednjim besedilom:
»– krmna repica (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs.)   80.000
– bela gorjušica (Sinapis alba L.)                 80.000« in
– v VI. točki preglednice doda štiriintrideseta alinea z naslednjim besedilom:
 »– vrtni bob (Vicia faba L. (partim))                125.000«.
V prvem stavku tretjega odstavka se število »2001« nadomesti s številom »2002«.
2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »1. junija do 6. julija« nadomesti z besedilom »25. aprila do 24. maja«.
3. člen
10. člen se črta.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-17/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost