Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1389. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, stran 3121.

Na podlagi 28. in 30. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
1. člen
V tretjem odstavku 7. člena pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99, 45/00, 28/01 in 55/01) se v točki (d) drugi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
“Simboli so črne barve na oranžno rumenem ozadju v kvadratnem črnem okviru. Navajanje črkovnega znaka za nevarnost, ki je napisan tik nad simbolom, ni obvezno, je pa priporočljivo. Zapis črkovnega znaka s podpisanim oziroma nadpisanim indeksom je enakovreden zapisu črkovnega znaka z navadno pisanim indeksom. (Primer: zapis Xi je enakovreden zapisu Xi.) Napis za opozarjanje na nevarnost, ki je tik pod simbolom, pojasnjuje pomen simbola in je obvezen. Uporabljati se smejo le standardni simboli, pripadajoči črkovni znaki in napisi za opozarjanje na nevarnosti iz priloge II pravilnika o nevarnih snoveh. Simboli in ustrezno besedilo se določijo v skladu z merili iz priloge VI pravilnika o nevarnih snoveh. Izbor simbolov in pripadajočih napisov za opozarjanje na nevarnost opravi pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje nevarni pripravek v promet.”
2. člen
V 9. členu se šesti odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
“Vsi napisi na etiketi oziroma na embalaži v skladu s 7. členom tega pravilnika, morajo biti take barve, da jasno izstopajo iz barvne podlage. Velikost in širina črk ter razmaki med njimi morajo biti taki, da so napisi čitljivi brez težav. Posebne določbe o izgledu in dimenzijah podatkov na etiketi oziroma na embalaži, so navedeni v prilogi II k temu pravilniku in v prilogi VI k pravilniku o nevarnih snoveh.”
3. člen
V točki (f) prvega odstavka 10. člena se na koncu vejico nadomesti s piko ter se doda nov stavek, ki se glasi:
“Ta določba se ne nanaša na aerosole, ki so razvrščeni in označeni samo kot zelo lahko vnetljivi ali lahko vnetljivi.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-5/02-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost