Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, stran 3122.

Na podlagi 28. in 30. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
1. člen
V prvem odstavku 8. člena pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 73/99, 45/00, 4/01, 28/01 in 55/01) se v točki (c) drugi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
“Simboli so črne barve na oranžno rumenem ozadju v kvadratnem črnem okviru. Črkovni znak za nevarnost, ki je napisan tik nad simbolom, ni obvezen, je pa priporočljiv. Zapis črkovnega znaka s podpisanim oziroma nadpisanim indeksom je enakovreden zapisu črkovnega znaka z navadno pisanim indeksom. (Primer: zapis Xi je enakovreden zapisu Xi.) Napis za opozarjanje na nevarnost, ki je tik pod simbolom, pojasnjuje pomen simbola in je obvezen. Uporabljati se smejo le standardni simboli, pripadajoči črkovni znaki in napisi za opozarjanje na nevarnosti iz priloge II tega pravilnika. Za označevanje snovi, navedenih v seznamu iz priloge I tega pravilnika, se smejo uporabljati le simboli, pripadajoči črkovni znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost iz te priloge, ki pripadajo posamezni snovi pri določeni koncentraciji. Za tiste nevarne snovi, ki še niso vpisane v prilogo I tega pravilnika, se simboli in ustrezno besedilo določijo v skladu z merili iz priloge VI tega pravilnika. Izbor simbolov in pripadajočih črkovnih znakov ter napisov za opozarjanje na nevarnosti v tem primeru opravi pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje nevarno snov v promet.”
2. člen
V 10. členu se šesti odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
“Vsi napisi na etiketi oziroma na embalaži v skladu z 8. členom tega pravilnika, morajo biti take barve, da jasno izstopajo iz barvne podlage. Velikost in širina črk ter razmaki med njimi morajo biti taki, da so napisi čitljivi brez težav. Izgled in dimenzije podatkov na etiketi oziroma na površini embalaže določa priloga VI tega pravilnika, za nevarne pripravke pa tudi priloga II pravilnika o nevarnih pripravkih.”
3. člen
V točki (f) prvega odstavka 12. člena se na koncu vejico nadomesti s piko ter se doda nov stavek, ki se glasi:
“Ta določba se ne nanaša na aerosole, ki so razvrščeni in označeni samo kot zelo lahko vnetljivi ali lahko vnetljivi.”
4. člen
V prilogi II GRAFIČNI ZNAKI (SIMBOLI), PRIPADAJOČI ČRKOVNI ZNAKI IN NAPISI ZA OPOZARJANJE NA NEVARNOST se prvi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
“Grafični znaki (simboli) za opozarjanje na nevarnost so črne barve na oranžno rumenem ozadju v kvadratnem črnem okviru. Črkovni znak za nevarnost, ki je tik nad simbolom, ni obvezen, je pa priporočljiv. Zapis črkovnega znaka s podpisanim oziroma nadpisanim indeksom je enakovreden zapisu črkovnega znaka z navadno pisanim indeksom. (Primer: zapis Xi je enakovreden zapisu Xi.) Napis za opozarjanje na nevarnost, ki je tik pod simbolom, pojasnjuje pomen simbola in je obvezen.”
5. člen
V 2. točki priloge VII POSEBNE ZAHTEVE ZA ZAPIRALA, VARNA ZA OTROKE IN OTIPNA OPOZORILA NA NEVARNOST se doda nov stavek, ki se glasi:
“Ta določba se ne nanaša na aerosole, ki so razvrščeni in označeni samo kot zelo lahko vnetljivi ali lahko vnetljivi.”
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-5/02-2
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost