Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1560. Sklep o javni razgrnitvi, stran 3198.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 10. 4. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrne:
Osnutek odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj.
II
Osnutek odloka se javno razgrne v avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ter na sedežih krajevnih skupnosti: Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik, Gorenja Sava, Goriče, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, Orehek-Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje in Žabnica.
Javna razgrnitev traja od 16. 4. 2002 do 15. 5. 2002.
III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer:
– v sredo, dne 24. aprila 2002 ob 18. uri v Domu krajanov na Kokrici,
– v ponedeljek, dne 6. maja 2002 ob 18. uri v Gasilskem domu Bitnje,
– v sredo, dne 8. maja 2002 ob16. uri v prostorih Mestne občine Kranj, v sobi št. 15,
– v torek, dne 14. maja 2002 ob 18. uri v Gasilskem domu Britof.
IV
Pisne pripombe k osnutku lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 35003-0006/2002-331/48/02
Kranj, dne 11. aprila 2002.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost