Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1546. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice, stran 3185.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za čistilno napravo Brežice, ki ga je pod št. Projekta 2184/U2001 v marcu 2002 izdelal Projektivni biro Region d.o.o.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Uradnem listu RS, v prostorih Krajevne skupnosti Dobova in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 25. 4. 2002 ob 19. uri v sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-275/01
Brežice, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost