Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1564. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3200.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 - Obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 - dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 - sklep US in 28/01) ter 7., 14. in 86. člen statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 34. seji dne 25. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 2792/2 vodotok v izmeri 828 m2 in je pripisano v seznamu II k.o. Ljutomer.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Ljutomer ter se vknjiži pri vlož. št. 1870 k.o. Ljutomer.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-5/02-859
Ljutomer, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost