Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1380. Uredba o ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji, stran 3097.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji
1. člen
(1) Prepovedano je razpolagati s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem, ki:
– so ga do 16. decembra 1995 na ozemlju Republike Slovenije imeli organi, podjetja in druge pravne osebe s sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji;
– ga imajo na ozemlju Republike Slovenije fizične osebe, navedene v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Prepovedano je omogočiti dostop do finančnih sredstev oziroma uporabo finančnih sredstev ter razpolaganje z drugim premoženjem iz prejšnjega odstavka.
(3) Banka Slovenije lahko na podlagi pisne prošnje pravne in fizične osebe dovoli razpolaganje s finančnimi sredstvi organov, podjetij in drugih pravnih oseb s sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji (prva alinea prvega odstavka tega člena), če se s temi sredstvi poravnajo terjatve, ki so jih pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma fizične osebe s stalnim prebivališčem in državljanstvom Republike Slovenije imele pred datumom iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom prejšnjega člena;
– ravna v nasprotju s drugim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(4) Z denarno kaznijo od 1.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 337-04/2001-1
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga


Milošević, Slobodan, nekdanji predsednik Zvezne republike
Jugoslavije, rojen v kraju Požarevac, Republika Srbija, dne 20.
avgusta 1941;

Gajić-Milošević, Milica, snaha, rojena 1970;

Marković Mirjana, žena, rojena 10. julija 1942;

Milošević Borislav, brat, rojen leta 1936;

Milošević Marija, hčerka, rojena leta 1965;

Milošević Marko, sin, rojen 2. julija 1974;

Milutinović, Milan, predsednik Srbije; rojen v Beogradu,
Republika Srbija, dne 19. decembra 1942;

Ojdanić, Dragoljub, nekdanji minister za obrambo, rojen v kraju
Ravni, Republika Srbija, dne 1. junija 1941;

Šajnović, Nikola, nekdanji podpredsednik vlade, rojen v kraju
Bor, Republika Srbija, dne 7. decembra 1948;

Stojilković, Vlajko, nekdanji minister za notranje zadeve, rojen
v kraju Mala Krsna, Republika Srbija, leta 1937;

Mrkšić, Mile, obtožen pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za
nekdanjo Jugoslavijo (IT-95-13a), rojen v bližini kraja
Vriginmost, Hrvaška, dne 20. julija 1947;

Radić, Miroslav, obtožen pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za
nekdanjo Jugoslavijo (IT-95-13a), rojen 1. januarja 1961;

Sljivančanin, Veselin, obtožen pred Mednarodnim kazenskim
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (IT-95-13a), rojen v bližini
kraja Žabljak, Republika Črna gora, dne 13. junija 1953.


AAA Zlata odličnost