Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1545. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000, stran 3185.

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97), ter 16. člena statuta Občine Brežice je Občinski svet občine Brežice na 32. seji, dne 25. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000
1. člen
V 2. členu odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000 (Uradni list RS, št. 79/97), se doda nov odstavek, ki se glasi:
Z dolgoročnim in srednjeročnim planskim aktom ni usklajen:
– zazidalni načrt Hrastina II v Brežicah (Uradni list SRS, št. 28/85 in Uradni list RS, št. 57/96),
– ZN obrtne cone Krška vas (Uradni list SRS, št. 36/89 in Uradni list RS, št. 9/91 in 4/02).
2. člen
Prostorsko ureditvene pogoje za Občino Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87) se izvaja znotraj določenih meja PIN navedenih v 1. členu tega odloka oziroma zazidljivih območij, kot je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87).
3. člen
Navedena dokumentacija v 2. členu se uporablja kot sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Brežice, kot izsek iz PUP in je sestavni del lokacijske dokumentacije.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-49/97
Brežice, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost