Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

803. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
767. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
768. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

769. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2010
770. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2010

OBČINE

Borovnica

771. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica
772. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Borovnica
773. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Borovnica

Brežice

774. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center starejših občanov Občine Brežice

Dobrovnik

775. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak

Dol pri Ljubljani

776. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani

Grosuplje

777. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
778. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje

Kočevje

779. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje

Križevci

780. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci
781. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci
782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci
783. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci
784. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
785. Sklep o soglasju k vzdrževanju priključka pri ceni storitve oskrbe s pitno vodo

Laško

786. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat

Ljubljana

787. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Novo mesto

788. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)

Pivka

789. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka

Puconci

790. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Puconci
791. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci

Rogatec

792. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

793. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice
794. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Škofljica

795. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
796. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica
797. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 Lavrica
798. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
799. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Tišina

800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tišina

Vipava

801. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava

Zagorje ob Savi

802. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti