Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

796. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica, stran 2239.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) in 10.a člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 82/05, 29/09) je občinski svet na 32. redni seji dne 2. 3. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 82/05, 29/09)
1. člen
Obvezna razlaga določil 10.a člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 82/05, 29/09), se nanaša na etažnost objektov v območju urejanja ŠSE 4/7 Babna Gorica.
2. člen
Etažnost, določena v drugem odstavku 10.a člena velja tako za družinske stanovanjske hiše kot tudi za objekte spremljajočih dejavnosti v sklopu domačij, ki oblikujejo notranje gospodarsko dvorišče, pod pogojem, da se pri spremembi namembnosti ali rekonstrukciji obstoječega gospodarskega objekta oziroma pri gradnji nadomestnega objekta, višina slemena ne spremeni.
3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2010
Škofljica, dne 3. marca 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.