Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

797. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 Lavrica, stran 2240.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) in 2. člena Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list SRS, št. 15/86, 28/86, 77/98, 47/06) je občinski svet na 32. redni seji dne 2. 3. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 Lavrica (RS 5) (Uradni list SRS, št. 15/86, 28/86, 77/98, 47/06)
1. člen
Določbe 2. člena Odloka o zazidalnem načrtu VS4/4 (RS 5) Lavrica ni mogoče razumeti tako, da ne bi bilo možno gradnjo 2. faze VVZ delno spremeniti in prilagoditi situaciji na terenu.
2. člen
Z Odlokom o zazidalnem načrtu VS4/4 (RS 5) Lavrica je predvidena gradnja 2. faze VVZ na delih zemljišč parc. št. 1805/1, 1803/1 in 1803/2, k.o. Rudnik. Zaradi zapletov pri pridobitvi zemljišča parc. št. 1803/1 in 1803/2, k.o. Rudnik, je občina prisiljena spremeniti lokacijo objekta VVZ na dele zemljišč parc. št. 1805/1 in 1815/9, k.o. Rudnik, južno od obstoječega zaklonišča, kjer so po veljavnem ZN predvidene zelene površine. Le-te se nadomestijo na zemljišču, ki je po ZN namenjeno 2. fazi VVZ.
S tako minimalnimi spremembami niso v nobenem primeru prizadeti interesi občine in tretjih oseb.
3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2010
Škofljica, dne 3. marca 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.