Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

792. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2238.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 22. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 591/12, pašnik v izmeri 367 m2 in parc. št. 1210, pot v izmeri 73 m2, obe vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah v vl. št. 321, k.o. Donačka Gora.
2.
Nepremičnina, navedena v 1. točki tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra, se odpiše od vl. št. 321, k.o. Donačka Gora in se zanjo odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica za Občino Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0002/2010-30
Rogatec, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.