Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

787. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 2226.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 30/09) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|  Tarifna  |  Enota  | Cena brez| Dodatek za | 20% DDV | Končna  |
|  skupina  |      | DDV na | povečanje |     |cena z DDV |
|       |      |  enoto | energetske |     | na enoto |
|       |      |     |učinkovitosti|     |      |
|       |      |     | na enoto * |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|GOSPODINJSKI |      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|– za obračun | EUR/MWh |  40,9315|    0,5000| 8,2863 |  49,7178|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|– za obračun |      |  2,7343|    0,0300| 0,5529 |   3,3172|
|tople potrošne| EUR/m3  |     |       |     |      |
|vode po    |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|– za obračun |EUR/MW/leto|7.524,0085|       |1504,8017| 9.028,8102|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu in   |      |     |       |     |      |
|obračun po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI|      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|– za obračun | EUR/MWh |  45,5714|    0,5000| 9,2143 |  55,2857|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|– za obračun |      |  3,0419|    0,0300| 0,6144 |   3,6863|
|tople potrošne| EUR/m3  |     |       |     |      |
|vode po    |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
|– za obračun |EUR/MW/leto|8.709,3515|       |1741,8703|10.451,2218|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu po   |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+---------+-----------+
  * S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št.
114) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in
vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske
učinkovitosti.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/10.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. marca 2010
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor