Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

795. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2, stran 2239.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) in 2. člena Odloka o ZN za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08) je občinski svet na 32. redni seji dne 2. 3. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08)
1. člen
Določbe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 (v nadaljevanju: Odlok) ter 9. in 20. člen istega Odloka, ni mogoče razumeti tako, da ne bi bilo možno delno spremeniti in prilagoditi situaciji na terenu:
1. Dovoz na zemljišče parc. št. 737/9 in 737/63 k.o. Lanišče, ki je po Odloku predviden na vzhodu predmetnega zemljišča, se prestavi na zahod, v skladu z grafično prilogo.
2. Parkirišča v sklopu predmetnega zemljišča se po lokaciji in obsegu uredijo v skladu s programsko zasnovo objekta.
2. člen
Obvezna razlaga je skupaj z grafično prilogo sestavni del Odloka.
3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2010
Škofljica, dne 3. marca 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.