Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci, stran 2223.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5 in 101/06, popr. 64/09 in popr. 65/09) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 25. seji dne 25. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 69/99, 130/04 in 64/07) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev zavoda
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Križevci.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda na tajnih volitvah, po postopku in na način kot ga določajo zakon in odlok o ustanovitvi zavoda, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi enakomerno zastopanost vseh organizacijskih enot v okviru zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.«
Ostale določbe 8. člena ostanejo enake.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64/2010
Križevci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.