Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

770. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2010, stran 2187.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, januar 2010
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2010 v primerjavi z decembrom 2009 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,001.
3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2010 v primerjavi z decembrom 2009 je bil –0,008.
4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,015.
Št. 9621-6/2010/1
Ljubljana, dne 26. februarja 2010
EVA 2010-1522-0011
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije