Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

778. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje, stran 2200.

Na podlagi 54. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08), 25. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 32. seji dne 24. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje
1. člen
Dopolni se 30. člen odloka, tako da se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Sestavni del cene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki je tudi strošek najema javne infrastrukture.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-33/1996
Grosuplje, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.