Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tišina, stran 2243.

Na podlagi 1. in 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 21. redni seji dne 26. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tišina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tišina (Uradni list RS, št. 2/97, 49/98, 27/99 in 34/08) se prvi odstavek 13. člena spremeni tako, da glasi:
»Svet šole šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev odloka in članom, ki so bili izvoljeni v skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/201-1
Tišina, dne 1. marca 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.