Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

2341. Ustavni zakon o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije (UZS68)

Odloki

2340. Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije (OdRUZS68)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2342. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih leta 1997
2343. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvih devet mesecev leta 1997

MINISTRSTVA

2344. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz pokrajin Weert, Breda, Nijmegen in Goetinchen v Kraljevini Nizozemski
2345. Odredba o spremembi EUROCONTROL pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poeteh in plačilnih pogojev
2346. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, št. 36 v zvezi z amandmaji k pogojem uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in k plačilnim pogojem, ki se uporabljajo od 1. januarja 1977 dalje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2347. Sklep o spremembi sklepa o določitvi postopka medsebojnega trgovanja pooblaščenih in investicijskih družb, slovenskega odškodninskega sklada in kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
2348. Sklep o spremembi sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji
2349. Sklep o imenovanju članov volilne komisije
2350. Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru

OBČINE

Brežice

2352. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Brežice
2353. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Trgovinsko proizvodni center (TPC) Slovenska vas

Celje

2354. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997
2355. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas
2356. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
2357. Sklep o odpravi odloka o ureditvi notranje plovbe v Mestni občini Celje
2358. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
2359. Pravilnik o uporabi meril in pogojev za izdelavo mnenj občinskega oddelka pristojnega za gostinstvo za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času

Jesenice

2360. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
2361. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
2362. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
2363. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Jesenice
2364. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
2365. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Kozje

2366. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kozje

Ljubljana

2351. Odredba o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana

Ljutomer

2367. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Stročja vas za vasi Presika, Nunska Graba, Rinčetova Graba, Podgradje in Stročja vas
2368. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Stročja vas o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka po vaseh Presika, Pristava, Podgradje, Rinčetova Graba, Nunska Graba in Stročja vas

Radenci

2369. Odlok oustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci
2370. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kapela

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

50. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (MPOEL)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti