Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2346. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, št. 36 v zvezi z amandmaji k pogojem uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in k plačilnim pogojem, ki se uporabljajo od 1. januarja 1977 dalje, stran 3888.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 42/95, Mednarodne pogodbe, št. 11/95), 11. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) objavlja minister za promet in zveze
S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL, št. 36 v zvezi z amandmaji k pogojem uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in k plačilnim pogojem, ki se uporabljajo od 1. januarja 1977 dalje
ki glasi:
“Stalna komisija za varnost zračne plovbe, razširjena s predstavniki držav nečlanic organizacije, ki sodelujejo v sistemu pristojbin na zračnih poteh;
glede na Mednarodno konvencijo EUROCONTROL, o sodelovanju za varnost zračne plovbe, kot je bila dopolnjena 12. februarja 1981 v Bruslju, zlasti njen člen 5.2.;
glede na Večstranski sporazum o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegova člena 3.2. (e) in 6.1. (a);
ob upoštevanju pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in njihovega Dodatka št. 3 (Plačilni pogoji);
na predlog razširjenega Odbora,
sprejme na podlagi soglasne potrditve vseh pogodbenic naslednji sklep
1. člen
Drugi odstavek 7. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh se nadomesti z:
“2. Uporabljal se bo menjalni tečaj, ki je povprečni mesečni tečaj “zaključnega navzkrižnega tečaja” kot ga izračuna REUTERS na osnovi dnevnega ponudbenega tečaja.”
2. člen
Tretji odstavek 1. člena plačilnih pogojev se nadomesti z:
“3. Znesek pristojbine zapade v plačilo z dnem, ko je opravljen polet. Skrajni datum, do katerega mora EUROCONTROL prejeti plačilo, je naveden na računu in je 30 dni po datumu izdaje računa.”
3. člen
Prvi odstavek 3. člena plačilnih pogojev se nadomesti z:
“Šteje se, da je plačilo prejeto na datum valutacije, ko je bil dolgovani znesek vplačan v dobro določenega EUROCONTROL bančnega računa. Datum valutacije je datum, na katerega EUROCONTROL lahko uporabi namenska sredstva.”
4. člen
Drugi odstavek 3. člena plačilnih pogojev se razveljavi.
5. člen
Ta sklep začne veljati s 1. januarjem 1997.
Sestavljeno v Bruslju 10. decembra 1996.
Za predsednika razširjene komisije:
Dimitrios Georgarakis
Podpredsednik razširjene komisije
Št. 921-21/97-647
Ljubljana, dne 20. junija 1997.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l.r.