Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2368. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Stročja vas o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka po vaseh Presika, Pristava, Podgradje, Rinčetova Graba, Nunska Graba in Stročja vas, stran 3917.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Stročja vas o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka po vaseh Presika, Pristava, Podgradje, Rinčetova Graba, Nunska Graba in Stročja vas z dne 22. 6. 1997
1
Na območju KS Stročja vas so bili na referendumu 22. 6. 1997 ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. Stročja vas
– v volilni imenik je bilo vpisanih 410 volilcev
– referenduma se je udeležilo 197 ali 48,05% volilcev
– ZA je glasovalo 124 ali 62,95%
– PROTI je glasovalo 73 ali 37,06%
neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za Stročjo vas.
2. Presika
– v volilni imenik je bilo vpisanih 135 volilcev
– referenduma se je udeležilo 82 ali 60,74% volilcev
– ZA je glasovalo 48 ali 58,54%
– PROTI je glasovalo 29 ali 35,37%
neveljavnih je bilo 5 glasovnic ali 6,10%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za vas Presiko.
3. Pristava
– v volilni imenik je bilo vpisanih 205 volilcev
– referenduma se je udeležilo 114 ali 55,61% volilcev
– ZA je glasovalo 54 ali 47,37%
– PROTI je glasovalo 59 ali 51,76%
neveljavna je bila 1 glasovnica ali 0,38%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da ni bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za vas Pristavo.
4. Nunska Graba
– v volilni imenik je bilo vpisanih 134 volilcev
– referenduma se je udeležilo 106 ali 79,11% volilcev
– ZA je glasovalo 70 ali 66,04%
– PROTI je glasovalo 34 ali 32,08%
neveljavni sta bile 2 glasovnici ali 1,89%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za vas Nunska Graba.
5. Podgradje
– v volilni imenik je bilo vpisanih 220 volilcev
– referenduma se je udeležilo 111 ali 50,45% volilcev
– ZA je glasovalo 71 ali 64%
– PROTI je glasovalo 40 ali 36%
neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za vas Podgradje.
6. Rinčetova Graba
– v volilni imenik je bilo vpisanih 90 volilcev
– referenduma se je udeležilo 50 ali 56% volilcev
– ZA je glasovalo 40 ali 80%
– PROTI je glasovalo 10 ali 20%
neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za vas Rinčetova Graba.
2
Volilna komisija ugotavlja, da je referendum uspel v vaseh: Stročja vas, Presika, Rinčetova Graba, Nunska Graba in Podgradje.
Referendum pa ni uspel v vasi Pristava.
Št. 44/97
Stročja vas, dne 22. junija 1997.
Predsednik
Volilne komisije
krajevne skupnosti
Stročja vas
Olga Lukman l. r.