Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2347. Sklep o spremembi sklepa o določitvi postopka medsebojnega trgovanja pooblaščenih in investicijskih družb, slovenskega odškodninskega sklada in kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, stran 3888.

Na podlagi prve alinee 114. člena in petega odstavka 140. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94 in 25/97) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi postopka medsebojnega trgovanja pooblaščenih investicijskih družb, slovenskega odškodninskega sklada in kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1. člen
V sklepu o določitvi postopka medsebojnega trgovanja pooblaščenih investicijskih družb, slovenskega odškodninskega sklada in kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/95) se v tretjem odstavku 2. člena na koncu stavka pred piko doda besedilo “, razen če pravila organiziranega trga ne določajo drugače”.
2. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 54/97
Ljubljana, dne 8. julija 1997.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.