Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2345. Odredba o spremembi EUROCONTROL pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poeteh in plačilnih pogojev, stran 3887.

Na podlagi 264. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in 11. člena EUROCONTROL pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev (Uradni list RS, št. 77/95) in v skladu s sklepom razširjene Stalne komisije Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL št. 36 z dne 10. 12. 1996, ki velja od dne 1. 1. 1997 izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za finance
O D R E D B O
o spremembi EUROCONTROL pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
1. člen
EUROCONTROL pogoji uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilni pogoji (Uradni list RS, št. 77/95) se dopolnijo tako, da se drugi odstavek 7. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“2. Uporabljal se bo menjalni tečaj, ki je povprečni mesečni tečaj “zaključnega navzkrižnega tečaja” kot ga izračunava REUTERS na osnovi dnevnega ponudbenega tečaja.”
Tretji odstavek 1. člena plačilnih pogojev se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“3. Znesek pristojbine zapade v plačilo z dnem, ko je opravljen polet. Skrajni datum, do katerega mora EUROCONTROL prejeti plačilo, je naveden na računu in je 30 dni po datumu izdaje računa.”
Prvi odstavek 3. člena plačilnih pogojev se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Šteje se, da je plačilo sprejeto na datum valutacije, ko je bil dolgovan znesek vplačan v dobro EUROCONTROL bančnega računa. Datum valutacije je datum, na katerega EUROCONTROL lahko uporabi namenska sredstva.
Drugi odstavek 3. člena plačilnih pogojev se razveljavi.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 921-21/97-647
Ljubljana, dne 20. junija 1997.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.
Soglašam!
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance