Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2349. Sklep o imenovanju članov volilne komisije, stran 3889.

Na podlagi 17. člena, tretjega odstavka 258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 35/97) in 26. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) je zbor sodnikov za prekrške prve stopnje in Senata za prekrške Republike Slovenije dne 3. 7. 1997 soglasno sprejel
S K L E P
o imenovanju članov volilne komisije
V volilno komisijo za izvedbo prvih volitev članov sveta sodnikov za prekrške so imenovani:
za predsednika:
– Maša Marguč, Senat za prekrške Republike Slovenije,
za namestnika predsednika:
– Stanko Rape, Senat za prekrške Republike Slovenije,
za člane:
– Mitja Škerlavaj, sodnik za prekrške Ilirska Bistrica,
za namestnika:
– Jože Golič, sodnik za prekrške Žalec,
– Silvo Ipavec, sodnik za prekrške Ajdovščina,
za namestnika:
– Nataša Vidovič, sodnica za prekrške Ptuj,
– Mira Pižmoht, sodnik za prekrške Gornja Radgona,
za namestnika:
– Jožica Tuljak, sodnica za prekrške Krško,
– Janja Port, sodnica za prekrške Mozirje,
za namestnika:
– Vlasta Kladnik-Fridl, sodnica za prekrške Maribor.
Št. 1-699/97
Ljubljana, dne 3. julija 1997.
Predsedujoča
zbora sodnikov za prekrške
prve stopnje in Senata za
prekrške Republike Slovenije
Judita Verbole l. r.