Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1997 z dne 17. 7. 1997

Kazalo

2351. Odredba o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana, stran 3893.

Na podlagi 37. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95 - odločba US) in skladno z določili uredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93), izdaja načelnica Upravne enote Ljubljana
O D R E D B O
o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana
1. člen
V odredbi o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana (Uradni list RS, št. 59/96 in 68/96 – popr.) se 11. člen spremeni tako da glasi:
“V oddelku za potne listine in tujce Sektorja za upravne notranje zadeve Upravne enote Ljubljana so uradne ure v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure”.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 707/97
Ljubljana, dne 9. julija 1997.
Načelnica
Upravne enote Ljubljana
Nina Jevšnik, dipl. ek. l. r.