Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4287. Uredba o pravilih pogojenosti
4288. Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

MINISTRSTVA

4266. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
4267. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah
4268. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
4269. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
4270. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
4271. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
4272. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
4273. Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem vročanju v davčnih zadevah
4274. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
4275. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4289. Pravilnik o tehničnih zahtevah, ki se presojajo v postopku priključevanja proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje

USTAVNO SODIŠČE

4276. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 9. člena Zakona o osebni asistenci

SODNI SVET

4277. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4278. Splošni akt o strokovnih telesih ARRS
4279. Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti
4290. Obvestilo o veljavnosti prvega, drugega in tretjega dodatka k enajsti izdaji Evropske farmakopeje
4291. Obvestilo o ukinitvi monografij dietilstilbestrol (0484), cepivo proti davici, tetanusu in hepatitisu B – rekombinantno (adsorbirano) (2062), cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – acelularno in hepatitisu B – rekombinantno (adsorbirano) (1933), cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju – iz celotne bakterije, otroški paralizi – inaktivirano, in hemofilusu tipa b – konjugirano (adsorbirano) (2066) ter eter za anestezijo (0367) iz Evropske farmakopeje
4292. Obvestilo o veljavnosti drugega dopolnila k peti izdaji slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 5.2

OBČINE

Kranjska Gora

4280. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

Ljubljana

4281. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2023

Moravske Toplice

4285. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v naselju Pordašinci

Piran

4282. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran

Razkrižje

4286. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2023

Tržič

4283. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2023
4284. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tržič

POPRAVKI

4293. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti