Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

Ob-3846/22, Stran 2695
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) in določb 16. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
popravek javnega razpisa 
»Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančno pismenost« 
1. V javnem razpisu »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančno pismenost«, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 140 z dne 4. 11. 2022, se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev v prvem odstavku datum »5. 1. 2023« nadomesti z »17. 1. 2023«.
2. V točki 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh ter postopek in način izbora se v drugem odstavku datum »6. 1. 2023« nadomesti z »18. 1. 2023« ter »sejna soba P23/24« z »velika dvorana«.
3. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-usposabljanje-strokovnih-in-vodstvenih-delavcev-viz-za-krepitev-digitalnih-kompetenc-za-trajnostni-razvoj-ter-financne-pismenosti/.
4. Ta popravek začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost