Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

IV D 1044/2021 Os-3561/22, Stran 2756
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Janezu Zupančič, roj. 1. 12. 1954, umrl dne 4. 2. 2021, nazadnje stanujoč na naslovu Rakovniška ulica 1, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik je bil ob smrti samski in brez potomcev. Starša zapustnika sta umrla pred njim, naj bi bil edinec, brez bratov in sester. Sodišče nima podatkov o morebitnih bratih in sestrah oziroma polbratih in polsestrah zapustnika ter o njihovih potomcih in o morebitnih drugih osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči II. oziroma III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustničine (pol)brate in (pol)sestre ter njihove potomce in dede in babice, njihove potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost