Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

D 284/2022 Os-3567/22, Stran 2759
Na okrajnem sodišču v Trbovljah teče po opr. št. D 284/2022 zapuščinski postopek po pokojnem Roškar Marjanu, rojen dne 2. 2. 1952, nazadnje stanujoč Gimnazijska cesta 15c, Trbovlje, umrl dne 27. 4. 2022.
Zapustnik je bil razvezan, brez svojih otrok, pred smrtjo oporoke ni napravil. Starša zapustnika sta že pokojna, prav tako tudi zapustnikov brat, ki ni imel potomcev. Sodišče ostalih dedičev drugega oziroma tretjega dednega reda ni moglo najti.
Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedovanju zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili imeti pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Na temelju drugega odstavka 130. člena Zakona o dedovanju velja, da če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina po predvidenem postopku razglasi za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 17. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost