Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

D 654/1898 Os-3294/22, Stran 2755
Zapuščinska zadeva: po pok. Stadina Antonu, sina Gregorja, z zadnjim znanim bivališčem Gažon 7, Šmarje, ki je umrl 7. 10. 1898, star 80 let.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na podlagi spisovnih podatkov ugotovilo, da je bil zapustnik vdovec, saj je njegova žena Maria Stadina, rojena Grisonič, umrla pred njim 7. 8. 1892. Iz spisovnih podatkov izhaja, da je imel zapustnik tri hčere, in sicer Ivano (Giovanno), rojeno 5. 3. 1871, hčer Ano (Anno) in Antonio. Sodišču je znano, da je bila Ana Stadina žena Ivana Kaligariča in da je bila Antonia Stadina žena Mihaela Korena iz Gažona. Glede hčere zapustnika Ivane Stadina je ugotovljeno, da je bil njen prvi mož Anton Grando, rojen 10. 2. 1862, ki je umrl 26. 11. 1902. Imela sta dva otroka, ki sta bila Josip Grando, rojen 21. 3. 1893 ter Ana Grando, rojena 8. 7. 1900. Sodišču je znano tudi, da je Josip Grando, sin Antona, umrl 11. 2. 1974, z zadnjim prebivališčem v Puli, Stoja 71, in da je imel ženo Marijo Grando in otroke Severino, Meri, Vero, Giuseppeja ter Ano, pri čemer sodišče nima nobenih drugih podatkov glede dedičev Josipa Grande. Ivana Stadina se je nato ponovno poročila z Josipom Sabadinom, rojenim 22. 3. 1866, s katerim sta bila starša Karoline Sabadin, rojene 24. 6. 1905, Franca Sabadina, rojenega 15. 6. 1907 in Petra Sabadina, rojenega 24. 6. 1914. V dedna upravičenja naštetih potomcev zapustnika so vstopili njihovi dediči, ki sodišču niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 10. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost