Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

2522 I 1866/2022 Os-3628/22, Stran 2753
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Luka Sagadin, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.370,59 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Luki Sagadinu, ki ima naslov prijavljen na naslovu Centra za socialno delo Ljubljana, se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 1866/2022 postavi začasna zastopnica odvetnica Tatjana Markelj Pečečnik, Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 11. 2022

AAA Zlata odličnost