Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

N 22/2019 Os-3636/22, Stran 2753
Okrajno sodišče v Lenartu je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Maistrova ulica 9, Lenart v Slovenskih goricah, na predlog priglasiteljev: Franc Belovič in Alojzija Belovič, Maistrova ulica 9, Lenart v Slovenskih goricah, zoper nasprotno udeleženko: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, 21. 11. 2022 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajna pogodba z dne 2. 3. 2005, sklenjena med prodajalcema Alenko Ropert in Milanom Ropertom, stanujočima Partizanska 3, Lenart v Slovenskih goricah in kupcema Francem Belovičem in Alojzijo Belovič, stanujočima Jamnikova ulica 3, Ruše, s katero sta prodajalca kupcema prodala dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri skupaj s kletjo 61,41 m² v stanovanjski hiši Maistrova ulica 9, Lenart v Slovenskih goricah, stoječi na parceli št. 279/1 k.o. Lenart in v kateri sta prodajalca dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljev.
Okrajno sodišče v Lenartu 
dne 21. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost