Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

4284. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tržič, stran 14108.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) župan Občine Tržič izdaja
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Tržič 
1. člen 
Za podžupanjo Občine Tržič se imenuje Metka Gaberc, rojena 22. 11. 1982, stanujoča Zelenica 4, 4290 Tržič.
2. člen 
Metka Gaberc, Zelenica 4, 4290 Tržič nastopi funkcijo podžupanje z dnem 24. 12. 2022.
3. člen 
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana, opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. člen 
Podžupanja, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
6. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-0013/2022
Tržič, dne 14. decembra 2022
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti