Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4235. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022

SODNI SVET

4236. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4237. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj
4238. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
4239. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
4240. Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
4241. Spremembe in dopolnitve Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4242. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica
4243. Sklep o višini enkratne denarne pomoči družinam za novorojence

Dobrova-Polhov Gradec

4244. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2023

Dravograd

4245. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2023
4246. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2023

Ig

4247. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ig

Krško

4248. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Krško
4249. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne Občine Krško
4250. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti
4251. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Krško

Lendava

4252. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Lendava in prehodu mandata na naslednjo kandidatko

Nova Gorica

4253. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

Rogatec

4254. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2023

Sveti Jurij ob Ščavnici

4255. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2023

Šentjur

4256. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Šentjur in prenosu mandata na naslednjega kandidata

Škofljica

4257. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v obdobju januar–marec 2023

Turnišče

4258. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2023

Velike Lašče

4259. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2023
4260. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
4261. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
4262. Sklep o imenovanju nadzornega odbora občine
4263. Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta
4264. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in prehodu mandata na naslednjo kandidatko z liste
4265. Poročilo o izidu glasovanja za župana v drugem krogu na lokalnih volitvah 4. decembra 2022
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti