Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4264. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in prehodu mandata na naslednjo kandidatko z liste, stran 13983.

  
Na podlagi ugotovitve Občinskega sveta Občine Velike Lašče, da je članu Občinskega sveta Občine Velike Lašče Matjažu Hočevarju prenehal mandat na podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinska volilna komisija na dopisni seji dne 22. decembra 2022 na podlagi petega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) sprejela naslednji
S K L E P 
Ugotovi se, da je bila za članico občinskega sveta na volitvah 20. 11. 2022 izvoljena Katarina Gačnik, roj. 30. 7. 1993, stanujoča Rašica 22a, 1315 Velike Lašče.
Ker je Matjažu Hočevarju prenehal mandat člana občinskega sveta, ta mandat po pravnomočnosti sklepa občinskega sveta o prenehanju mandata preide na naslednjega kandidata z liste LISTA MATJAŽA HOČEVARJA – »Za naše Lašče«, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal.
Naslednja kandidatka je Katarina Gačnik, roj. 30. 7. 1993, stanujoča Rašica 22a, 1315 Velike Lašče, ki je predložila pristopno izjavo, v kateri izjavlja, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Št. 041-0058/2022-2
Velike Lašče, dne 22. decembra 2022
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
mag. Barbara Petrič 

AAA Zlata odličnost