Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4256. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Šentjur in prenosu mandata na naslednjega kandidata, stran 13978.

  
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Šentjur 22. 12. 2022 sprejela
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
Občinska volilna komisija Občine Šentjur ugotavlja:
– da je mag. Marku Diaciju, rojenemu 20. 3. 1971, stanujočemu Cesta Valentina Orožna 8b, Šentjur, ob ugotovitvi z dne 22. 12. 2022, da je izvoljen za župana, prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Šentjur na podlagi prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi;
– da v skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah v primeru, ko članu občinskega sveta preneha mandat, postane član občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen kandidat, ki mu je mandat prenehal;
– da je kandidat pod zap. št. 5 z liste Županova lista – Gibanje za Občino Šentjur, vložene v prvi volilni enoti, naslednji kandidat istoimenske liste, na katerega preide mandat člana občinskega sveta, Vladimir Belina, rojen 14. 7. 1977, stanujoč Vrbno 27B, Šentjur, ki je bil 22. decembra 2022 pisno pozvan, da se izjavi glede sprejema funkcije člana občinskega sveta;
– da je pozvani kandidat dne 22. decembra 2022 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Šentjur, zato se prenese mandat na kandidata Vladimirja Belino, rojenega 14. 7. 1977, stanujočega Vrbno 27B, Šentjur.
Št. 041-0002/2022
Šentjur, dne 22. decembra 2022
Predsednica ObVK 
Lidija Zidanšek 

AAA Zlata odličnost