Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4239. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 13953.

  
Na podlagi tretje točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 181/21 in 136/22) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje in Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić,
kot stranka na strani javnih uslužbencev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije 4. in 9. člena Sporazuma o razreševanju stavkovnih zavez in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.
2. člen 
(veljavnost za zaposlene pri koncesionarjih) 
Določbe tega aneksa in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 181/21 in 136/22; v nadaljnjem besedilu: KPZZN) se kot obvezni minimalni standard uporabljajo tudi za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, ki izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti.
3. člen 
(plače sindikalnih zaupnikov) 
V prvem odstavku 130. člena KPZZN se besedilo »količnika 2,65« nadomesti z besedilom »30. plačnega razreda«.
4. člen 
(standardi in normativi) 
V tretjem odstavku 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80/18) se v zadnjem stavku črta besedilo »v mnenje Zdravstvenemu svetu, ki ga potrdi in posreduje«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023.
Št. 0070-329/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2711-0178
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje
Sindikat delavcev 
v zdravstveni negi Slovenije 
Slavica Mencingar 
NI PODPISALA
Luka Mesec
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Irena Ilešič Čujovič 
prof. dr. Bojana Beović 
Zdravniška zbornica Slovenije 
NI PODPISALA
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Vladimir Lazić
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 27. 12. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-4/2007-47 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 25/13.

AAA Zlata odličnost