Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4247. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ig, stran 13963.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 33. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Ig 
1. člen 
Za podžupanjo Občine Ig se imenuje Mira Žagar, rojena 1. 5. 1973, stanujoča Banija 5, 1292 Ig.
2. člen 
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen 
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod- županja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. člen 
Podžupanja nastopi funkcijo s 3. 1. 2023.
6. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2022-318
Ig, dne 22. decembra 2022
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost