Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4249. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne Občine Krško, stran 13965.

  
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne Občine Krško 
Občinska volilna komisija Krško je na svoji 7. redni seji, dne 24. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta Mestne Občine Krško, na volitvah, dne 20. 11. 2022, ugotovila:
I. 
Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico glasovati 20.966 volivcev.
Glasovalo je skupaj 9.856 volivcev ali 47,01 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
Za volitve članov Občinskega sveta Mestne Občine Krško je bilo oddanih 9.856 glasovnic.
Zaradi dejstva, da so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo 349 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 9.507.
III. 
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
Z. št.
Stranka/lista
VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
Skupaj št. glasov
 % vseh glasov
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
393
308
330
256
296
1583
16,65 %
2
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
142
188
258
464
365
1417
14,90 %
3
LISTA MODRA SMER
130
195
401
409
255
1390
14,62 %
4
GIBANJE SVOBODA
242
250
727
260
211
1690
17,78 %
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
32
83
153
30
125
423
4,45 %
6
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
211
168
170
81
39
669
7,04 %
7
LEVICA
11
18
117
10
15
171
1,80 %
8
ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
8
30
32
31
56
157
1,65 %
9
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
219
148
463
167
154
1151
12,11 %
10
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
21
81
54
25
103
284
2,99 %
11
OBRTNO – PODJETNIŠKA LISTA
43
57
82
122
102
406
4,27 %
12
NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA KRŠKO
/
59
84
23
/
166
1,75
SKUPAJ VELJAVNIH GLASOV
9.507
100,00 %
IV. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatom direktno podeljeno 9 mandatov.
VOLILNA ENOTA 1 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Vlado Grahovac, roj. 15. 5. 1961, Reštanj 48, Senovo
VOLILNA ENOTA 2 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 0 MANDATOV
VOLILNA ENOTA 3 – OD SKUPNO 9 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 5 MANDATOV
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Boštjan Pirc, roj. 2. 6. 1973, Gubčeva ulica 7, Krško (preferenčni glas)
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO, izvoljen je:
1. Dušan Šiško, roj. 9. 5. 1969, Narpel 18, Krško
GIBANJE SVOBODA, izvoljen je:
1. Aleš Zorko, 23. 4. 1973, Rozmanova ulica 5, Krško
2. Aleš Stopar, roj. 16. 5. 1975, Narpel 59, Krško (preferenčni glas)
LISTA MODRA SMER, izvoljen je:
1. Sebastjan Komočar, roj. 14. 1. 1984, Aškerčeva ulica 10, Krško (preferenčni glas)
VOLILNA ENOTA 4 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Jože Olovec, roj. 10. 8. 1957, Vrtnarska pot 1, Leskovec pri Krškem
LISTA MODRA SMER, izvoljen je:
1. Janez Kerin, roj. 20. 12. 1967, Ulica 11. novembra 12, Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 5 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Zdravko Urbanč, roj. 25. 9. 1961, Veliko Mraševo 23, Podbočje
V. 
V skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 20 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah.
Glede na že direktno podeljene mandate iz IV. točke tega poročila pripada posamezni stranki še:
GIBANJE SVOBODA 
4 mandati
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
3 mandati
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
3 mandati
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO 
3 mandati
LISTA MODRA SMER 
2 mandata
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 
2 mandata
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
1 mandat
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1 mandat
OBRTNO – PODJETNIŠKA LISTA 
1 mandat
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah v volilni enoti (17. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah. Zaradi preferenčnih glasov so Boštjan Pirc (SLS), Aleš Stopar (GIBANJE SVOBODA) in Sebastjan Komočar dobili direktne mandate, medtem ko je kandidat Mitja Omerzu (LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO) prehitel kandidata na prvem mestu.
Ime liste
VE
Izvoljen/a je
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
Milena Bogovič Perko, roj. 30. 7. 1959, 
Mali Kamen 31b, Senovo 
GIBANJE SVOBODA
1
Almedin Ismić, 4. 10. 1993,
Rudarska cesta 12, Senovo
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1
Anton Petrovič, roj. 1. 12. 1961 
Titova cesta 93, Senovo 
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
1
Mitja Omerzu, 23. 11. 1972, 
Ulica 9. februarja 8, Senovo
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2
Matej Libenšek, 7. 4. 1988, 
Libna 6, Krško
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
Mojca Kranjec, 25. 7. 1994, 
Lokve 23, Brestanica
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
2
Matija Požeg, 11. 2. 1979, 
Dolenji Leskovec 89, Brestanica
GIBANJE SVOBODA
2
Brigita Piltaver-Imperl, 30. 3. 1973, 
Na Dorcu 15, Brestanica
LISTA MODRA SMER
2
Dejan Žnideršič, 29. 3. 1978, 
Zdole 12B, Zdole
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
3
Nataša Šerbec, roj. 4. 5. 1973, 
Narpel 61, 8270 Krško
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3
Jože Žabkar, roj. 30. 1. 1961, 
Papirniška ulica 15, Krško
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
3
Irena Virant, roj. 8. 8. 1966, 
Narpel 18A, Krško
NSI NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
Aljoša Preskar, roj. 24. 3. 1966, 
Pot na Polšco 21, Krško 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4
Kristina Ogorevc Račič, roj. 12. 8. 1981, 
Vihre 21, Leskovec pri Krškem
GIBANJE SVOBODA
4
Borut Arh, 4. 5. 1973,
Žadovinek 30, Leskovec pri Krškem
OBRTNO-PODJETNIŠKA LISTA
4
Janja Starc, 12. 5. 1975,
Ulica 11. novembra 13, Leskovec pri Krškem
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5
Janez Barbič, roj. 30. 4. 1969, 
Šutna 25, Podbočje 
LISTA MODRA SMER
5
Ivanka Černelič Jurečič, 17. 9. 1970,
Podbočje 47, Podbočje
GIBANJE SVOBODA
5
Igor Jarkovič, 19. 8. 1981,
Brod v Podbočju 15, Podbočje
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5
Silvo Krošelj, roj. 28. 12. 1974, 
Cirje 6, Raka
VI 
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 29 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov naslednje (drugi odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah):
Število mandatov v občini: 29
Zaporedna številka
Količnik
Ime liste
1
1.690,00
GIBANJE SVOBODA
2
1.583,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3
1.417,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4
1.390,00
LISTA MODRA SMER
5
1.151,00
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
6
845,00
GIBANJE SVOBODA
7
791,50
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8
708,50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9
695,00
LISTA MODRA SMER
10
669,00
SOCIALNI DEMOKRATI
11
575,50
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
12
563,33
GIBANJE SVOBODA
13
527,67
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
14
472,33
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
15
463,33
LISTA MODRA SMER
16
423,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
17
422,50
GIBANJE SVOBODA
18
406,00
OBRTNO-PODJETNIŠKA LISTA
19
395,75
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
20
383,67
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
21
354,25
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
22
347,50
LISTA MODRA SMER
23
338,00
GIBANJE SVOBODA
24
334,50
SOCIALNI DEMOKRATI
25
316,60
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
26
287,75
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
27
284,00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
28
283,40
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
29
281,67
GIBANJE SVOBODA
30
278,00
LISTA MODRA SMER
31
263,83
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
32
241,43
GIBANJE SVOBODA
33
236,17
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
34
231,67
LISTA MODRA SMER
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih enotah, na način opisan v točki II. tega poročila (trtji odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah). Tako posameznim listam na ravni mestne občine pripada naslednje število mandatov:
GIBANJE SVOBODA 
6 mandatov
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
5 mandatov
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
5 mandatov
LISTA MODRA SMER 
4 mandati
LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO 
4 mandati
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 
2 mandata
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
1 mandat
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
1 mandat
OBRTNO – PODJETNIŠKA LISTA 
1 mandat
ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 
0 mandatov
LEVICA 
0 mandatov
NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA KRŠKO 
0 mandatov
VII. 
Člani občinskega sveta mestne občine Krško izvoljeni na volitvah 20. 11. 2022 so:
V volilni enoti 1:
1. Vlado Grahovac
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Milena Bogovič Perko
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Almedin Ismić 
– GIBANJE SVOBODA
4. Anton Petrovič
– SD SOCIALNI DEMOKRATI
5. Mitja Omerzu
– LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
V volilni enoti 2:
1. Matej Libenšek
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Matija Požeg
– LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
3. Brigita Piltaver-Imperl 
– GIBANJE SVOBODA
4. Mojca Kranjec
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Dejan Žnideršič 
– LISTA MODRA SMER
V volilni enoti 3:
1. Boštjan Pirc
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Nataša Šerbec
– SD SOCIALNI DEMOKRATI
4. Dušan Šiško 
– LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
5. Irena Virant
– LISTA DUŠANA ŠIŠKA – ENERGIČNO ZA KRŠKO
6. Aleš Zorko
– GIBANJE SVOBODA
7. Aleš Stopar
– GIBANJE SVOBODA
8. Aljoša Preskar
– NSI NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
9. Jože Žabkar 
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
V volilni enoti 4:
1. Kristina Ogorevc Račič 
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Borut Arh
– GIBANJE SVOBODA
3. Jože Olovec
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. Janez Kerin
– LISTA MODRA SMER
5. Janja Starc
– OBRTNO – PODJETNIŠKA LISTA
V volilni enoti 5:
1. Janez Barbič
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Zdravko Urbanč
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Ivanka Černelič Jurečič 
– LISTA MODRA SMER
4. Igor Jarkovič
– GIBANJE SVOBODA
5. Silvo Krošelj
– DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Št. 041-3/2022(O406)
Krško, dne 24. novembra 2022
Predsednik OVK Krško 
Bojan Trampuš 
 
Namestnik predsednika OVK Krško 
Goran Vejnović 
 
Člani OVK: 
Katarina Pompe 
Filip Černelč 
Silvia Ivačič 
Miloš Kukovičič 
Bojana Krhin 
Albina Bezjak 

AAA Zlata odličnost