Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4240. Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, stran 13954.

  
Na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance in Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
skleneta
A N E K S 
k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) ter kot posledica sklenjenega Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21) in upoštevaje 2. člen Sporazuma o razreševanju stavkovnih zavez in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.
2. člen 
(uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne podskupine E1) 
Prvi odstavek 7. člena Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 60/08, 16/17 in 136/22) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 uvrstijo v plačne razrede na naslednji način (z osenčenim tiskom so označena orientacijska delovna mesta):
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta 
Delovno mesto
Tarifni razred 
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E017001 
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
VII/2
0
 
35
45
2
E017042
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO
VII/2
0
 
37
47
3
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1
VII/2
0
 
42
52
4
E017043
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1
VII/2
0
 
42
52
5
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
0
 
40
50
6
E017044
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2
VII/2
0
 
40
50
7
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3
VII/2
0
 
39
49
8
E017045
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3
VII/2
0
 
39
49
9
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
VII/2
0
 
31
41
10
E017046
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I
VII/2
0
 
33
43
11
E017047
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II
VII/2
0
 
33
43
12
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
 
43
53
13
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
 
46
56
14
E017020
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
 
46
56
15
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
 
45
55
16
E017022
ZOBOZDRAVNIK
VII/2
0
 
35
45
17
E017048
ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK
VII/2
0
 
31
41
18
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1
VII/2
0
 
42
52
19
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2
VII/2
0
 
40
50
20
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3
VII/2
0
 
39
49
21
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
0
 
40
50
22
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
0
 
45
55
23
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
0
 
43
53
24
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
0
 
42
52
25
E017030
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
0
 
42
52
26
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
0
 
47
57
27
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
0
 
45
55
28
E017033
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
VII/2
0
 
44
54
29
E017034
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
VII/2
0
 
43
53
30
E017035
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
VII/2
0
 
46
56
31
E017036
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
VII/2
0
 
46
56
32
E017037
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VII/2
0
 
45
55
33
E017038
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
 
46
56
34
E017039
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
 
51
57
35
E017040
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
 
49
57
36
E017041
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
 
48
57
37
E018001 
ZDRAVNIK SPECIALIST II
VIII
0
 
41
51
38
E018002
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1
VIII
0
 
46
56
39
E018003
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
VIII
0
 
44
54
40
E018004
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3
VIII
0
 
43
53
41
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
1
ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK 
53
57
42
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
2
ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK
49
54
43
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
3
ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ 
47
52
44
E018018
ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
 
47
57
45
E018019
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
 
50
57
46
E018020
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
 
48
57
47
E018021
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
 
47
57
48
E018022
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
 
50
57
49
E018023
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
 
55
57
50
E018024
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
 
53
57
51
E018025
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
 
52
57
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se 1. aprila 2023 uvrstijo v plačne razrede na naslednji način (z osenčenim tiskom so označena orientacijska delovna mesta):
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta 
Delovno mesto
Tarifni razred 
Šifra naziva
Naziv
PR brez napr.
PR z napr.
1
E017001 
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
VII/2
0
 
36
46
2
 E017042
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO
VII/2
0
 
41
51
3
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1
VII/2
0
 
45
55
4
 E017043
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1
VII/2
0
 
46
56
5
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
0
 
43
53
6
 E017044
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2
VII/2
0
 
44
54
7
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3
VII/2
0
 
42
52
8
 E017045 
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3
VII/2
0
 
43
53
9
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
VII/2
0
 
32
42
10
 E017046
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I
VII/2
0
 
35
45
11
 E017047
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II
VII/2
0
 
41
51
12
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
 
46
56
13
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
 
51
61
14
E017020
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
 
49
59
15
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
 
48
58
16
E017022
ZOBOZDRAVNIK
VII/2
0
 
36
46
17
 E017048
ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK
VII/2
0
 
35
45
18
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1
VII/2
0
 
45
55
19
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2
VII/2
0
 
43
53
20
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3
VII/2
0
 
42
52
21
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
0
 
43
53
22
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
0
 
48
58
23
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
0
 
46
56
24
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
0
 
45
55
25
E017030
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
0
 
45
55
26
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
0
 
50
60
27
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
0
 
48
58
28
E017033
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
VII/2
0
 
47
57
29
E017034
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
VII/2
0
 
46
56
30
E017035
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
VII/2
0
 
51
61
31
E017036
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
VII/2
0
 
49
59
32
E017037
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VII/2
0
 
48
58
33
E017038
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
 
48
58
34
E017039
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
 
53
63
35
E017040
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
 
51
61
36
E017041
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
 
50
60
37
E018001 
ZDRAVNIK SPECIALIST II
VIII
0
 
42
52
38
E018002
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1
VIII
0
 
47
57
39
E018003
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
VIII
0
 
45
55
40
E018004
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3
VIII
0
 
44
54
41
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
1
ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK 
55
60
42
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
2
ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK 
51
56
43
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
3
ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ 
49
54
44
E018018
ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
 
50
60
45
E018019
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
 
55
65
46
E018020
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
 
53
63
47
E018021
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
 
52
62
48
E018022
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
 
52
62
49
E018023
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
 
57
66
50
E018024
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
 
55
65
51
E018025
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
 
54
64
«. 
3. člen
(razvrščanje na nova delovna mesta v plačni podskupini E1) 
Na delovna mesta E017046 sekundarij I se razvrstijo zaposleni, ki opravljajo prvih šest mesecev sekundariata v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravniški službi).
Na delovna mesta E017047 sekundarij II se razporedijo zdravniki, ki so opravili strokovni izpit in v skladu s petim odstavkom 14. člena Zakona o zdravniški službi nadaljujejo sekundariat.
Na delovna mesta E017042 zdravnik brez specializacije z osnovno licenco se razporedijo zdravniki, ki so uspešno opravili strokovni izpit in jim je Zdravniška zbornica Slovenije podelila osnovno licenco v skladu s 15.a členom Zakona o zdravniški službi.
Na delovna mesta E017048 zobozdravnik pripravnik se razporedijo zaposleni, ki se v skladu z 12. členom Zakona o zdravniški službi zaposlijo kot pripravniki.
4. člen 
(ponudba novih pogodb o zaposlitvi) 
(1) Delodajalec zaposlenim javnim uslužbencem ponudi novo pogodbo o zaposlitvi z veljavnostjo od 1. januarja 2023, in sicer:
1. na delovnih mestih s šifro E017001 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO;
2. na delovnih mestih s šifro E017002 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E017043 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1;
3. na delovnih mestih s šifro E017003 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E017044 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2;
4. na delovnih mestih s šifro E017004 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E017045 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3;
5. na delovnih mestih s šifro E017005 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E017046 ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I ali pa za novo delovno mesto E017047 ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II;
6. na delovnih mestih s šifro E017022, ki opravljajo pripravništvo, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E017048 ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK.
(2) Vse zaposlene v plačni podskupini E1, razen tistih iz prejšnjega odstavka, ki opravljajo specifična dela in naloge v zdravstvu in se je s tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec ustrezno razvrsti na nova delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost delovnega mesta, in jim ponudi ustrezno pogodbo o zaposlitvi z veljavnostjo od 1. januarja 2023.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem aneksom najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega aneksa.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa preneha veljati 2. člen Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 122/22), ki pa se uporablja do vključno 31. decembra 2022.
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023, razen uvrstitev delovnih mest, pri katerih je s tem aneksom določeno, da se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 0070-330/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2711-0179
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja za zdravnike in zobozdravnike Slovenije 
Sanja Ajanović Hovnik
ministrica 
za javno upravo
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
Klemen Boštjančič
minister 
za finance
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Irena Ilešič Čujovič 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Vladimir Lazić 
DENS – Sindikat zobozdravnikov Slovenije 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA 
Sindikat zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 27. 12. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-13/2008-42 o tem, da je Aneks k Posebnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 34/13.

AAA Zlata odličnost