Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4252. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Lendava in prehodu mandata na naslednjo kandidatko, stran 13974.

  
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl.US), je Občinska volilna komisija Lendava na 3. dopisni seji dne 22. 12. 2022 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
1. 
Občinska volilna komisija Lendava ugotavlja:
– da je izvoljenemu članu Janezu MAGYARJU na podlagi prvega odstavka pete alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUOOPE) ob potrditvi mandata župana občine prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava;
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjega kandidata z liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, to je Eva Marija BANUTAI, roj. 22. 4. 1956, Dolga vas, Glavna ulica 180, 9220 Lendava, ki je dne 22. 12. 2022 podala izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava za preostanek mandatne dobe.
2. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa o potrditvi mandata novemu članu občinskega sveta.
Št. 041-0062/2022-11
Lendava, dne 23. decembra 2022
Vladimira Pučko 
predsednica 
Občinske volilne komisije Lendava 

AAA Zlata odličnost