Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4242. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica, stran 13961.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 2. redni seji dne 22. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica 
I. 
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica, znaša mesečno 527,30 EUR.
II. 
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programa iz 1. točke tega sklepa znaša 2,00 EUR. Ta znesek zajema vrednost zajtrka, dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice. Cena je preračunana na 21 dni.
III. 
S tem sklepom preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica (Uradni list RS, št. 207/21).
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2023.
Št. 032-0012/2022-02/12
Bistrica ob Sotli, dne 22. decembra 2022
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost