Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

N 22/2019 Os-3637/22, Stran 2753
Okrajno sodišče v Lenartu je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Maistrova ulica 9, Lenart v Slovenskih goricah, na predlog predlagateljice: Aleksandra Žugman, Kidričeva ulica 2, Lenart v Slovenskih goricah, ki jo zastopa odvetnica Ksenija Zadravec iz Lenarta v Slovenskih goricah, zoper nasprotno udeleženko: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, 21. 11. 2022 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– kupna pogodba št. 1/92 z dne 17. 3. 1992, sklenjena na podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalcem Kuster – Tovarna bovdenov in plastike p.o. Lenart in kupcem Vinkom Šalamunom, rojenim 15. 7. 1953, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 2 v skupni izmeri 61,41 m² v I. etaži bloka na naslovu Partizanska 3, Lenart, stoječega na parceli št. 279, pripisani vl. št. 145 k.o. Lenart in v kateri je prodajalec kupcu dovolil vknjižbo etažne lastnine v korist kupca;
– kupna pogodba z dne 17. 2. 1993 sklenjena med prodajalcema Vinkom Šalamunom in Marinko Šalamun, stanujočima Partizanska 3, Lenart in kupko Aleksandro Žugman, stanujočo na naslovu Kidričeva 2, Lenart, s katero sta prodajalca kupki prodala stanovanje št. 2 v skupni izmeri 61,41 m² v stavbi z naslovom Maistrova ulica 9, Lenart v Slovenskih goricah in v kateri sta prodajalca dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Lenartu 
dne 21. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost