Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

D 442/2022 Os-3572/22, Stran 2760
Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. D 442/2022 po pok. Mariji Matjaž, roj. 30. 7. 1932 in umrli 17. 7. 2022, nazadnje stanujoči Tirosek 10, Gornji Grad, državljanki Slovenije.
Zapustnica oporoke ni napravila.
Iz smrtovnice izhaja, da so se dediči II. dednega reda dedovanju odpovedali, dediči v Nemčiji po pok. Mihaelu Matjažu pa sodišču niso znani. Ker torej dediči v Nemčiji po pok. Mihaelu Matjažu sodišču niso znani, je sodišče opravilo oklic dedičem, da naj se k dedovanju priglasijo in v kolikor se v enem letu po oklicu sodišča nihče od dedičev ne bo oglasil, bo sodišče, če po opravljenem oklicu neznanim upnikom v 6 mesecih nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, zapuščino razglasilo za državno lastnino.
Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe oziroma dediče teh oseb ter tudi druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Tekom zapuščinskega postopka je bil izdan sklep o omejitvi dedovanja, pri čemer je del denarnih sredstev prejela Občina Gornji Grad iz naslova doplačila domske oskrbe. Prav tako je upnik Dom starejših Šentjur priglasil dolg iz naslova neplačane oskrbe v višini 400,23 €.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče izdalo sklep po 219. členu Zakona o dedovanju, s katerim bo izročila zapuščino pristojnemu organu oziroma bo v primeru dolgov zapustnice opravilo oklic neznanim upnikom in po preteku 6 mesecev izdalo sklep, s katerim bo zapuščina postala last Republike Slovenije na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju, v kolikor v 6 mesecih od dneva objave oklica (če gre za neznanega upnika) oziroma v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev (znani upniki) nihče od upnikov ne bo zahteval, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določili 142.a člena Zakona o dedovanju in vložil predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Velenju 
dne 18. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost